منو

مهار آتش سوزی کارگاه تعویض روغن شهر سفید دشت توسط واحدآتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری

طی تماس تلفنی یکی از شهروندان شهر سفید دشت با واحد آتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در ساعت 15:30 دقیقه امروز دوشنبه 21 اسفند ماه و در خواست کمک مبنی بر آتش سوزی درکارگاه تعویض روغن شهر سفید دشت واحد HSE شرکت دست به اقدام انسان دوستانه زده و خودرو آتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت را جهت اطفاء حریق به همراه 3 نفر از آتش نشان به منطقه اعزام می نماید، که باتوجه به حضورآتش نشانی های اطراف وناکارامد وناکافی بودن تجهیزات وهمچنین شرایط حریق و وجود مواد قابل اشتعال فراوان که به سرعت در حال گسترش بود واحد آتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت با حضور به موقع در محل و با توجه به عوامل مهمی از جمله ورزیدگی پرسنل آتش نشانی و مانوهای متعدد وآماده بهکار بودن تجهیزات لجستیک خوب شرکت فولاد وهمچنین وجود سیستم پاشش فوم در خودرو آتش نشانی شرکت موفق به اطفا حریق گردید .

خوشبختانه در این عملیات به شخصی آسیب نرسید و آتش نشانان پس از خاموش کردن کامل آتش و ایمن سازی محل با تحویل صحنه حادثه به عوامل انتظامی و مالک مغازه به ماموریت خود پایان دادند.

لازم به ذکر است در این عملیات اطفاء حدود ۸۰۰۰لیتر آب و ۲۰۰ لیتر فوم مورد استفاده قرار گرفت .