منو

تولید بیش از 60 هزار تن آهن اسفنجی در دیماه 96 در واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال-وبختیاری

کارکنان پرتلاش واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال­ وبختیاری در ادامه ثبت رکورد های تولید ماهانه این شرکت در ماههای مهر و آبان و آذر، با تولید 60004تن آهن اسفنجی در دیماه، تجلی تعلق سازمانی و کار گروهی را به منصه ظهور گذاشتند. رکورد قبلی تولید در آذر ماه و به میزان 53314 تن بوده است.

مدیرعملیات شرکت فولاد سفیددشت با بیان این مطلب افزود: با این میزان تولید، مجموع تولید واحد احیاء مستقیم این شرکت، در سال 96 از مرز 360هزارتن عبور کرد که این عدد افزایش 300درصدی را نسبت به مجموع تولید سال 95 نشان می دهد. جمشید علی­بابایی همچنین از کنترل زمان توقفات این شرکت در 5ماهه اخیر خبر داد و اعلام کرد با بهینه سازی تجهیزات، انجام تعمیرات پیشگیرانه و همچنین تامین به موقع گندله اکسیدی و قطعات یدکی توانسته ایم رشد زمان توقفات را به صفر برسانیم. مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت در پایان از تمامی واحد های شرکت اعم از ستاد و عملیات به دلیل تلاش همه جانبه در کسب این موفقیت ها قدردانی کرد.