منو

تولید ماهانه آهن اسفنجی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری از مرز 53 هزار تن گذشت

همکاران سخت کوش واحد آهن سازی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با عزمي راسخ و قابل تقدير در ادامه رکورد شکني‌هاي  ماهانه، درسال1396،در آبان ماه سال جاري نيز توانستند توانايي و تعلق سازماني خويش را به اثبات برسانند و به  توليد53هزارو254تن آهن اسفنجی دست يابند .
مدير عملیات شرکت  فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تاييد اين خبر ، رکورد قبلي توليد ماهانه این محصول در واحد آهن سازی را به ميزان48هزارو942تن و مربوط به مهر ماه1396 خواند.
جمشید علی بابایی در ادامه تصريح کرد: نکته حائز اهميت در نتايج اخير کميت توليد فراتراز برنامه پيش بيني شده (به میزان 45800تن)مي باشد .اين در حالي است که توسعه هاي آتي نيز همزمان با توسعه کاري در شرايط کاملاً ايمن در حال انجام است .
وي با تاکيد بر اين مطلب که اينگونه نتايج افتخار آميز حاکي از توانايي،تعصب ملي و تعهد به حصول اهداف سازماني در مجموعه همکاران شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری مي‌باشد،اظهار اميدواري کرد در سايه راهبردهاي مديريت عالي سازمان و تلاش مجدانه همکاران و همچنين به‌کارگيري شيوه هاي کارِگروهي در آينده نيز شاهد ثبت اينگونه موفقيت‌ها در آلبوم افتخارات این شرکت باشيم .