منو

افزایش کمی وکیفی تولید در شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری

مدیر واحد احیا مستقیم شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری از افزایش کمی وکیفی تولید آهن اسفنجی در این شرکت خبر داد وگفت: کارکنان زحمت کش ومتعهد واحد احیا مستقیم توانستند برای اولین بار به ظرفیت 103 تن بر ساعت وبا درجه فلز شدگی 9/93 در صد دست یابند .

جمشید علی بابایی تاکید کرد دست یابی به این موفقیت ،پس ازکسب معرفی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری به عنوان واحد نمونه تولیدی استان در تیر ماه سال جاری به دست آمد  که با وجود افزایش تولید، کیفیت محصول ومیزان مصارف انرژی در این میزان تولید در حد استاندارد وقابل قبولی گزارش گردید .

وی در ادامه گفت  :این شرکت در خرداد ماه سال جاری  نیز دومین رکورد تولید آهن اسفنجی خود را به ثبت رسانید که با این وجود تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شرکت تا پایان تیر ماه سال جاری از مرز 200 هزار تن فراتر رفت ودر صورت تامین به موقع گندله امکان ثبت رکورد های بالاتر میسر خواهد بود  .

وی در پایان از زحمات تمامی همکارانی که در این زمینه همت گماردند ،تشکر وقدر دانی نمود .