منو

ثبت دومین رکورد تولید آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال وبختیاری

با تولید 38 هزار و 832 تن آهناسفنجی در خردادماه سال جاری،در ناحیۀ آهنسازی شرکت فولادسفیددشت چهارمحال و بختیاری،میزان تولید این شرکت از ابتدا تا کنون به 174 هزار و 624 تن رسید.
ا کبر اسکندری، سرپرست دفتر فنی واحد آهنسازی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، با تأیید این خبر و با بیان اینکه این دومین رکورد ثبت شده در این شرکت است، گفت: این موفقیت با تلاش و همت همۀ مدیران و کارکنان واحدهای آهنسازی، خدمات فنی و پشتیبانی و سایر همکاران شرکت به ثبت رسید.
وی رکورد قبلی تولید این واحد را به میزان 37 هزار و 983 تن و مربوط به اسفندماه سال 1395 اعلام کرد و افزود: آهن اسفنجی تولیدشده در این شرکت با متالیزاسیون 95 و کربن 1.7 درصد از کیفیت بالایی برخوردار است. سرپرست دفتر فنی واحد آهنسازی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری اظهار امیدواری کرد که این رکوردشکنیها با تأمین بهموقع مواد اولیۀ گندلۀ موردنیاز در ماههای آتی ادامه یابد.
اسکندری در خاتمه از تمامی واحدهایی که در ثبت این رکوردها همکاری کردند، تشکر وقدردانی نمود .