منو

تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد سفید دشت از ۱۱۴ هزار تن گذشت

مدیر آهن سازی واحد احیاء مستقیم فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری :

تولید آهن اسفنجی در فولاد سفید دشت از 114 هزار تن گذشت 

جمشید علی بابایی دراین خصوص اظهار کرد : واحد احیا مستقیم فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در آبان ماه سال گذشته به دست معاون محترم اول رییس جمهور افتتاح شد .این واحد تولید آهن اسفنجی را آغاز کرد وتوانست با وجود همه محدودیت های موجود تا اسفند ماه سال 95 روز به روز تولید خود را افزایش دهد .وی با تاکید بر اینکه آهن اسفنجی تولید شده دراین واحد به لحاظ مرغوبیت از متالیزاسیون (درجه فلزشدگی ) بالای 91 درصد برخوردار است ،گفت :آهن اسفنجی تولید شده در این شرکت هم اکنون به شرکت های فولاد سازی بزرگی چون فولاد خوزستان ،فولاد آلیاژی یزد ارسال میشود .

مدیر آهن سازی شرکت فولاد سفید دشت دستیابی به این میزان تولید را مرهون زحمات وتلاش شبانه روزی مدیریت وکارکنان مجموعه شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری دانست وصمیمانه از آنها قدر دانی کرد .