منو

آگهی فراخوان عمومی ارائه خدمات آتش نشانی در سایت شرکتهای فولاد سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شماره فراخوان: 101039

موضوع فراخوان: ارائه خدمات آتش نشانی در سایت شرکتهای فولاد سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

مبلغ برآورد اولیه : 8,500,000,000 ریال(هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال)

مدارک لازم:

  1. مدارک توان مالی مناسب با موضوع
  2. مدارک توان فنی و تجهیزاتی مناسبا موضوع فراخوان
  3. مدارک سوابق اجرایی مرتبط
  4. توان مدیریتی

از کلیه شرکتها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و متخصص در زمینه موضوع آگهی، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و با تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی اعلام آمادگی نمایند.

نحوه ثبت نام در فراخوان:

مراجعه به سایت www.sdsteel.ir و دریافت فرم ارزیابی تحویل مدارک و مستندات به امور حقوقی و قراردادهای شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

مهلت ارسال و تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 1396/12/05

اعلام آمادگی هیچگونه حقی را برای پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بازرگانی بیشتر با امور قراردادها، آقای جباری به شماره تلفن70- 03834264461 داخلی 249 و اطلاعات فنی با خانم شکوهی به شماره تلفن70- 03834264461 داخلی 253 تماس حاصل فرمائید.