منو

آ گهی شناسایی پیمانکار تکمیل ساختمان های کلینیک درمانی و آتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال بختیاری

موضوع فراخوان : انجام عملیات پروژه تکمیل ساختمان های کلینیک درمانی و آتش نشانی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال بختیاری

مدارک لازم : 1- دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه 2–مدارک توان مالی مناسب با حجم پروژه 3- مدارک توان فنی و تجهیزاتی مناسب با حجم پروژه 4- مدارک سوابق اجرایی مرتبط

از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع آگهی ، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه اعلام آمادگی نمایند .

مبلغ براورد اولیه :10/000/000/000ریال

نحوه ثبت نام در فراخوان :

مراجعه به سایتwww.sdsteel.irو دریافت فرم ارزیابی تحویل مدارک و مستندات به دبیرخانه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری

·                    کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کار می باشند .

مهلت ثبت نام : 1396/3/7

اعلام آمادگی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر با امور قرار دادها آقای جباری به شماره تلفن 64-03834264461 داخلی 249 تماس حاصل فرمایید .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .